Regenerativt i ny inspirationsblogg

Tobias Jansson inspireras av hoppfulla bloggen Reasons to Be Cheerful som lyfter fram cirkulära och regenerativa lösningar som visar praktiskt vad som är möjligt.
Dela artikeln

Om det är något jag tror på så är det kraften i att visa på goda exempel. När den senaste tidens katastrofrapportering blivit för tung att bära har jag allt oftare vänt blicken mot bloggen Reasons to Be Cheerful, ett projekt sjösatt av musikern, författaren och cyklingsprotagonisten David Byrne och Brian Eno, ikonisk pionjär inom experimentell elektronisk musik. Konceptet är att snoka upp och skriva om initiativ som på praktisk väg visar vad som är möjligt att åstadkomma i termer av positiv förändring på sustainability-området.

Bland artiklarna återfinns många texter med bäring på regenerativ och cirkulär ekonomi. Vad sägs till exempel om rubriker som Reforesting the Ocean (om framgångsrika initiativ för återplantering av undervattensvegetation utanför Sydney med hjälp av strandbesökare), Making It Rain (om nya kontorsbyggnader i San Antonio, Texas, som fångar upp regnvatten så att byggnaderna blir nästan helt självförsörjande på vatten) eller Dead Plants Are Powering Stockholm (om att förbränna trädgårdsavfall för produktion av biokol – ett jordförbättringsmedel som fungerar som kolsänka – samtidigt som värmen som utvecklas används som fjärrvärme)?

! Det här är en notis som kommer från nyhetsbrevet Veckans cirkulära som författas av Tobias Jansson och bevakar utvecklingen inom regenerativ och cirkulär ekonomi.