Plockhugget köper virke från hyggesfritt skogsbruk

Kontinuitetsskogsbruk handlar om att säga nej till kalhyggen och istället låta skogen utvecklas mer naturligt. Företaget Plockhugget förmedlar virke mellan skogsbrukare som arbetar hyggesfritt och lokala sågverk.
Dela artikeln

För att hantera de utmaningar som klimathotet och hotet mot den biologiska mångfalden utgör är behovet av ett regenerativt markbruk skriande, det vill säga det att bedriva jord- och skogsbruk på ett sådant sätt att det naturliga kapitalet byggs upp över tid. Det kan handla om metoder inom jordbruket som gör att den jord som brukas får allt högre mullhalt och allt livligare mikroliv, från år till år.

Inom skogsbruket kan det handla om att säga nej till kalhyggen och istället låta skogen utvecklas mer naturligt och endast avverka de större träden, så kallat kontinuitetsskogsbruk. Då skapas en varierad skog med hög motståndskraft mot stormar, bränder och insektsangrepp, samtidigt som den tillåts bibehålla sina estetiska värden. Dessutom: I en skog som aldrig kalhuggs förblir markens kollager intakt och fortsätter att binda koldioxid, till skillnad från mark som kalhuggits som släpper ifrån sig stora mängder koldioxid (så mycket som 16 miljoner ton per år från svenska kalhyggen, lika mycket som hela landets inrikestransporter).

Nu dyker aktörer upp som arbetar för kontinuitetsskogsbruk i Sverige. En av dem är Plockhugget, ett företag som köper virke från skogar som sköts utan kalhyggen och förmedlar virket till lokala sågverk. Eftersom det i första hand är större träd som tas ut är innehållet av sågbart virke högt. Virket blir också helt spårbart. Plockhugget är framförallt verksamma i Västergötland, Östergötland, Småland och Dalarna. Är du nyfiken på den här typen av naturnära skogsbruk? Gå en kurs hos Plockhugget, eller läs boken Skogspraktikan av Martin Jenzén.

! Det här är en notis som kommer från nyhetsbrevet Veckans cirkulära som författas av Tobias Jansson och bevakar utvecklingen inom regenerativ och cirkulär ekonomi.