En djupdykning i vardagens klimatförnekelse

I norska "Bygdaby" är byborna smärtsamt medvetna om klimatkrisen men det är ett ämne som ingen vågar tala om. De mysiga stämningen av den norska självbilden som ett naturälskande folk får inte utmanas! I ett utdrag ur den nyutkomna boken Upphettning - demokratin i klimatkrisens tid får Bygdaby exemplifiera den vardagsförnekelse som i mångt och mycket präglar vår tid.