Corona kan minska både utsläppen och vår arbetstid

ANALYS. Nu drabbas ekonomin av Corona-virusets framfart och som en följd minskar utsläppen. Kan det här vara ett tillfälle att minska även på arbetstiden?
Dela artikeln

Corona-paniken sprider sig i land efter land, och som följd sjunker den ekonomiska aktiviteten. Börserna rasar när förväntningarna på framtiden skruvas ner och fabrikerna saktar ner. Den brittiska klimatorganisationen Carbon Brief rapporterar hur Kinas utsläpp av koldioxid troligen minskat med omkring 25 procent som följd av Corona-viruset, (vilket ungefär motsvarar två års utsläpp från Sverige, enligt Borås Tidning).

Denna effekt får många att reflektera över kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp. Att utsläppen minskar när ekonomin går dåligt vet vi sedan tidigare. Finanskrisen 2008 blev ett tydligt exempel. Så länge en överväldigande majoritet av energimixen i världen kommer från fossila bränslen kommer denna effekt troligen kvarstå. På kolkraftverken kastas det in mindre kol i ugnarna när energibehovet sjunker, det görs färre resor och det konsumeras mindre när det finns mindre pengar att spendera.

Klimateffekten är förstås välkommen, men den bakomliggande orsaken lägger sorti på glädjen. Det är många mänskliga tragedier som utspelar sig just nu.

Två andra kända effekter av nedgångar i ekonomin är förlorade arbetstillfällen och minskade skatteintäkter, vilket kan leda till försämrad välfärd. Osäkerheten i hur stor nedgången kan bli skapar panik i affärsvärlden. Det efterfrågas stödpaket! Precis som vid finanskrisen förväntas staten gå in och rädda företagen. Moderaterna vill exempelvis slopa flygskatten för att stötta flygindustrin som drabbats av Coronas ekonomiska dyningar.

"Att minska ner på arbetstiden är ett klokt sätt att hantera tillväxtens dilemma"

En krishanteringåtgärd som både kan rädda arbetstillfällen och klimat är regeringens lansering av korttidsarbete. Förslaget är att staten betalar en del av kostnaden som kommer av en arbetstidsförkortning, medan resterande delas av arbetsgivaren och den anställde (som får mindre i lön).

Att minska ner på arbetstiden är ett klokt sätt att hantera "tillväxtens dilemma" som jag skrivit om tidigare. Antingen kan arbetstiden kortas i goda tider istället för kommande löneökningar, eller som nu, i tillfälligt dåliga tider för att kompensera för att det finns mindre att göra. Det sistnämnda prövades i industrin efter finanskrisen 2008 med lyckade resultat. På så sätt slapp tusentals anställda bli uppsagda från sina arbetsplatser.

Det är förstås möjligt för anställda och arbetsgivare att självmant komma överens om sänkt arbetstid, även utan statens inblandning. Vi som driver Camino kooperativt utan någon stor ekonomisk buffert har alltid använt möjligheten att balansera ekonomiska nedgångar med sänkt arbetstid och sänkt lön. Den lediga tiden tackar våra nära oss för. Det minskade konsumtionsutrymmet tackar klimatet och framtida generationer oss för.