Så kan Corona träna oss i att bli mer motståndskraftiga

ANALYS. Det bästa Corona-katastrofen kan föra med sig är en ökad insikt om vår sårbarhet och vårt akuta behov av att skapa ett mer motståndskraftigt samhälle. De som i många år engagerat sig i klimat- och miljöfrågor vet att om vi ska klara övergången till ett hållbart samhälle så behöver vi göra ett gäng stora strukturella förändringar. Förändringar som vi nu övar på i Corona-tider.
Dela artikeln

Jag är orolig för Coronaviruset, som de flesta är idag. Vi har köpt på oss extra mat och mediciner där hemma, tvättar händerna noga, vi har diskuterat hur vi ska göra med barnen om båda föräldrarna blir sjuka och vi försöker minimera besöken på platser där det är trångt med folk.

Men jag är ännu mer orolig för miljö- och klimatförändringarna, och Corona-paniken har tydliggjort behovet av en snabb omställning till ett mer hållbart samhälle redan nu. Det har tydliggjort sårbarheten i vårt samhälle, vårt enorma behov av import och hur otroligt lite inhemskt jordbruk och matproduktion vi har. Det har också tydliggjort att det är ganska ”enkelt” att göra stora, drastiska förändringar på väldigt kort tid. På många sätt kan man säga att Corona-katastrofen är lite av en övning inför vad som kan komma om inte vi lyckas vända utsläppskurvorna och ställa om samhället inom en snar framtid.

Vårt samhälle är dåligt förberett på vad som händer om vi inte kan få engångshandskar och mediciner från Kina. Om matproduktionen i Europa saktar ner på grund av sjukdom, hur länge klarar vi oss på det vi har i Sverige? Inte länge, bara några dagar säger experterna. Vi har över en generation förvandlats till människor som tror att allt går att lösas med några klick på mobiltelefonen. Kunskaper i överlevnad, i matproduktion eller självhushållning är nästan obefintlig hos de flesta. Eller som en bekant sade när jag uttryckte oro över att det kan bli svårt att handla mat framöver: ”Men det är väl bara att mathemma?” (alltså beställa mat på nätet).

Det bästa den här krisen kan vara är en övning i vad som väntar vid en miljö- och klimatkollaps. Förhoppningsvis är vi kloka nog att inse att vi behöver göra mer radikala förändringar och det betydligt snabbare och kraftfullare än takten idag.

Här är några områden där vi kan lära oss av Corona-krisen:

  • Vi kommer behöva resa mindre, framförallt långväga resor med flyg. Fler digitala möten får ersätta fysiska. Flygbranschen kommer att drabbas, den har redan börjat göra det. De resebolag som inte anpassar sig kommer inte att överleva. Det hjälper inte med stimulanspaket till flygbranschen för deras kris, de behöver få hjälp att ställa om affärsmodellen.
  • Vi behöver en ökad inhemsk produktion av mat och massivt stöd till att ställa om jordbruket så att det blir fossilfritt. Det behövs utbildning av bönder, inte bara storbönder utan även mer småskaligt och lokalt odlande. En folkbildningskampanj i självhushållning, att odla i sin trädgård, att starta små jordbruk, att hålla med höns osv. bör initieras. På så sätt skulle vi vara mindre sårbara för epidemier, vid internationella konflikter samt vid klimatförändringar och miljöpåverkan på matproduktionen globalt. Med tanke på befolkningsökningen globalt är det en risk att mat bli en bristvara framöver, då behöver vi vara förberedda och ha kunskapen.
  • Vi behöver lära oss tekniker för att bevara mat, sådan kunskap som nästan helt gått förlorad: syra grönsaker, torka frukt och salta sill exempelvis. Samt att laga mat av av mer saker naturen ger i överflöd, såsom kirskål och nässlor.
  • Det kommer behöva bli lättare att kunna arbeta hemifrån. Mer hemmajobb avlastar trafiken och minskar utsläppen. Det minskar också stressen och gör det lättare för exempelvis småbarnsföräldrar att få ihop vardagslogistiken. Det gör att vi blir färre på arbetsplatsen och minskar även risk för smittspridning. Ett inarbetat arbetssätt med distansarbete gör det också enklare att sköta jobb på distans vid epidemier och smittspridning.

Kanske kan Corona-krisen även göra så att vi uppskattar saker som vi idag tar för givet: att kunna träffa vem vi vill, att ta del av kulturevent och gå på restaurang. Eller varför inte bara något så enkelt som att vistas på stan utan att blir rädd så fort någon hostar. För att inte prata om att åka kollektivtrafik… Där är det en sak som är säker: cykeln är nog ett av de allra bästa skydden mot såväl Corona-virus som koldioxidutsläpp.