Två läger om krisens miljöeffekter

Världsekonomin tvärstannar nu som en följd av Corona-krisen och utsläppen sjunker då dramatiskt. Situationen har delat miljörörelsen i två läger - de som tror detta är en unik chans till snabb omställning, och de som menar att nödvändiga långsiktiga klimatinvesteringar nu kommer att utebli.