"Flygskam har ersatts med stugskam"

För ett halvår pratade vi flygskam med klimatpsykologen Frida Hylander. Nu är det andra beteenden som det pekas finger åt på sociala medier. Frida tror att Corona-krisen har potential att skapa långsiktigt hållbara beteendeförändringar, men störst hopp sätter hon till politikens möjlighetsfönster.