3 klimatpositiva överraskningar av Coronakrisen

Coronakrisen har lett till plötsliga utsläppsminskningar som följd av att världen hastigt har bromsat in. Här är tre överraskande signaler om att klimatarbetet kan gynnas även långsiktigt.