DIY: Så anlägger du en äng

Vi ser allt färre nyttiga insekter i våra bostadsområden, när allt fler väljer att lägga asfalt, sten, trädäck eller gräsmattor över hela sina tomter. Varför inte gå samman med dina grannar och skapa några gröna stråk mellan husen där naturens välgörare kan trivas?