In Sweden we trust?

Låga korruptionsnivåer, hög social tillit och en befolkning som värderar ansvarstagande och hälsa högt. Det kan vara förklaringen till att Sverige har lyckats gå sin egen väg i Corona-pandemin och även lyckats genomföra ganska stora miljöåtgärder.