"Högernationella medier bakom växande klimatförnekelse"

ESSÄ. Framväxten av högernationella medier har lett till att ideologisk klimatförnekelse har växt i Sverige. Det menar forskaren Martin Hultman vars tvärvetenskapliga forskargrupp har tagit sig an ämnet. Konspirationsteorier och drevliknande förlöjliganden är dessa nya mediers arbetsmetod.
Dela artikeln

I somras publicerade anrika Reuters Institute vid Oxfords universitet sin årliga Digital News Report en studie vars analys verkar varit svårsmält för den svenska självbilden – en annan tolkning går knappast att göra av den totala tystnad som de oerhört uppseendeväckande resultaten gällande klimatfrågan möttes med. Forskarna visade nämligen att Sverige (9 procent) och USA (12 procent), var de länder där störst andel av befolkningen inte alls oroade sig för klimatkrisens verklighet. I USA har forskare studerat i detalj hur fossilindustrin finansierat tankesmedjor som i sin tur påverkat massmedierna (t.ex Fox News) att sprida desinformation om klimatforskning något som till exempel skildras i dokumentären Kampen mot klimatet. Konsekvensen har blivit ett USA som är polariserat just på det sätt som intentionen varit. I Sverige syns nu samma polariseringstendens, det är bara att det ser ut att gå ännu snabbare här. Förändringen är markant och har skett på några år - hur kan det komma sig?

"Fyra av de tio mest lästa artiklarna på den högerextrema mediesidan Samhällsnytt handlar om Greta Thunberg"

Ett svar på frågan är att högernationella digitala medier har etablerats och att deras budskap fått stor spridning med olika sorters klimatförnekelse – inte minst efter att dom började sprida konspirationsteorier om Greta Tunberg hösten 2018. Fram till valet 2018 nämndes klimatkrisen huvudsakligen i förbifarten som en påstådd mediekampanj för att öka valstödet för Miljöpartiet i artiklar med rubriker som t.ex. ”TV4 inleder “klimatvecka” tre veckor innan valet’”, men med Thunberg hände något. Det fick till följd att år 2019 handlade t.ex. hela fyra av de tio mest lästa artiklarna på den högerextrema mediesidan Samhällsnytt om Greta Thunberg. Detta markerar en tydlig förändring i rapporteringen på en webbplats som tidigare främst har handlat om invandring samt brott och för några år sedan inte alls rapporterade om klimatförändringar. In en studie där materialet samlats in av Kjell Vowles har vi sett hur webbtidningarna Samhällsnytt, Nyheter Idag, Fria Tider och Nya Tider skapat, drivit på och spridit ideologisk klimatförnekelse i Sverige så att den numera har en tiondel av befolkningen i sitt grepp. Webbplatserna når mellan 6 och 12 procent av Sveriges online-befolkning (Newman et al. 2020). Vi har studerat 721 artiklar under åren 2018 till 2019.

Foto: Bruno Figueiredo / Unsplash

Först och främst är avfärdandet av, spridandet av konspirationsteorier om samt kallt hat riktat mot Greta Thunberg kärnan i rapporteringen från dessa fyra sidor. Ett exempel är när Samhällsnytt rapporterar om en video från Rebel News, en kanadensisk högernationell webbplats. I den kanadensiska videon möter reportern Greta Thunberg när hon besöker Kanada och frågar henne varför hon besöker Kanada och inte Kina skildrat i artikeln ”Klimat-Greta flydde från intervju med kritiska frågor”. Hållningen upprepas av Jessica Stegrud (SD), där hon hävdar att Greta Thunberg ”borde ta båten till Kina ... det är där du kan hitta de största utsläppen” i en artikel några veckor senare som visar hur ett argument färdas inom den högernationella mediesfären för att påverka politiker.

Det som kanske fått allra starkast fäste i och med att dessa högernationella webbmedier plockat upp det är olika konspirationsteorier. Nya tider var den första webbplatsen som satte igång och sprida idén om att Greta Thunberg finansierades och styrdes av George Soros. I april 2019 publicerade Nya tider en engelsk artikel med titeln ”George Soros bakom Greta Thunberg” vilken illustrerades med ett manipulerat foto där den judiska finansmannen George Soros ansikte klistrades in ovanpå Greta Thunbergs kropp. Det hävdades att bakom ”varje världsberömd 16-årig klimataktivist finns en liberal oligark och en globalistisk rörelse”. Artikeln från Nya tider fått mer än 36 000 reaktioner i sociala medier, enligt webbplatsens egen statistik. Konspirationsteorin sprids till både Samhällsnytt och Fria tider och fem månader senare i samband med Greta Thunbergs tal vid FN: s klimatåtagande i New York i september 2019, fick det också internationell spridning. Denna gång med en annan falsk bild, där Soros ansikte hade klistrats över Al Gores, på ett foto där Gore står bredvid Greta Thunberg.

Helt klart finns i dessa medier redan innan attackerna på Thunberg en berättelse om hur en välmående svensk nation byggd av rationella, manliga ingenjörer håller på att förgöras av en mångfaldsälskande rörelse som sätter planetens välmående i första rummet illustrerat till exempel i artiklarna ”Tänk om tjejerna med näsring inte kan ladda mobilen?” och ”Vetenskap eller klimatalarmism? - Professor emeritus Peter Stilbs intervjuad i SwebbTV”. Uppmärksamheten som Greta Thunberg får och kritiken mot det industrimoderna samhället hennes rörelse bär med sig gör dessa män upprörda. Som en ung, kvinnlig och påläst person blir Greta Thunberg och hennes rörelse motsatsen till det patriarkala industrisamhället.

"Dessa högernationella sidor gör allt för att avfärda henne som en pr-marionett, psykiskt sjukt barn eller del av en klimatsekt"

Dessa högernationella sidor gör allt för att avfärda henne som en pr-marionett, psykiskt sjukt barn eller del av en klimatsekt. Detta kan illustreras genom artiklarna ”Kommun indoktrinerar småbarn att hata “korkade vuxna” som kritiserar Greta”, ” BEKRÄFTAT: Flera orosanmälningar om Greta handläggs av socialtjänsten” och ”Malena Ernman erkänner: professionell lobbyist bakom Klimat-Gretas strejk”. Hela klimaträttviserörelsen beskrivs generellt som ung och hysterisk då textförfattarna använder samma troper som har nyttjats i århundraden mot kvinnor för att avfärda dem som mentalt instabila och galna. Detta exemplifieras allra tydligast av hur skärmdumpar sprids, i extrema förvridna former av närbilder, från videon av Thunbergs tal vid FN:s klimatmöte i september 2019.

Martin Hultman, forskare på Chalmers Tekniska högskola

Att 9 procent av Sveriges befolkning inte skulle ta klimatvetenskap på allvar kom som en överraskning för många politiska analytiker och statsvetare som inte sett så höga siffror i tidigare undersökningar, vilket kan bidragit till att analysen lyst med sin frånvaro. Vår studie av högernationella webbsidor och dess avfärdande, konspirationsteorier om och hat mot Greta Thunberg kan dock ge en förklaring. I och med inflytandet dessa webbplatser numera har (de når upp till 12 procent av Sveriges befolkning och många av dem ligger i topp gällande interaktioner i sociala medier) så får vi syn på en tidig tendens som under många år bidrog till den polarisering som idag finns i USA.

Ett sätt att undvika samma skeende här hemma är att fler undersökningar görs av det som faktiskt verkar spela roll för människors förhållningssätt till klimatkrisen – sociala medier samt de webbaserade medier som finns bakom och styr vad som är möjligt att sprida.