Sprickan vidgas i fossilbetongen

ANALYS. Beskedet från Preem att inte investera i utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil var en ljuspunkt i ett hav av dystra nyheter under 2020. Men kanske vittnar svängningen om den spricka i fossilmuren som nu växer sig allt större?
Dela artikeln

”Det finns en spricka i allting, det är så ljuset kommer in”.

I de berömda orden av Leonard Cohen ryms en hel värld. En värld av möjligheter, förståelse och ödmjukhet. I de betonghårda strukturernas sprickor vilar hoppet om att en annan värld är möjlig, om att den där lilla gnistan med ljus kan lysa på tillräckligt många och till slut spräcka betongen. För de som varje dag sliter med miljöfrågor kan betongen symbolisera en struktur av fossilberoende, som tidigare varit omöjlig att rucka.

Men så kom beskedet för någon vecka sedan, beskedet som var så överraskande att ingen riktigt visste hur de skulle ta emot det; Preem valde att på kommersiella grunder dra tillbaka sin ansökan om utbyggnad av raffinaderiet - en ansökan som det hade protesterats mot i flera år, utan gehör. Men enligt bolagets nya VD var Corona-pandemin en av orsakerna, efterfrågan på olja är helt enkelt inte lika stor längre. Möjligheterna ligger någon annanstans.

Corona-pandemin har skapat en spricka i vårt samhälle. Den har farit fram och ödelagt människors liv och leverne, drabbat ekonomi och människor hårt. För miljöarbetet har den bland annat inneburit att många viktiga möten och projekt har ställts in.

Men i sprickan kan vi också se ett ljus, en chans för omställning i stor skala. Den har blottat vår sårbarhet och gett oss tid att tänka kring hur vi lever våra liv. I sprickans ljus framstår vårt konsumistsamhälle och prylhetsande alldeles vansinnigt. Det är ju våra relationer som är det viktiga - har många insett.

Corona-pandemin kan i bästa fall leda till fler vägar ut ur fossilberoendet. Ungefär en tredjedel av projekten som får finansiering av återstartsfonderna i EU ska vara ”gröna”, och en mycket stor andel går till just projekt inom förnybar energi.

"Kanske blev Corona-pandemins effekter det som fick betongen att spricka på riktigt"

För att återgå till Preem, Sveriges största leverantör av drivmedel, som har gått med förlust och betalat för lite skatter de senaste åren. Olja är inte längre en så lönsam business. När energibolaget BP gick ut med nyheten att de skulle fasa ut det fossila bränslet steg deras aktie drastiskt. Allt fler stänger ner kolkraftverk medan solceller, våg- och vindkraft byggs ut i rasande tempo. Utvecklingen vi ser nu bort från det fossila är historisk, och enligt många bedömare, bara början på en energirevolution. Den eftertänksamme vill samtidigt lägga till att vi också behöver minska vårt beroende av energi, medan den lite mer radikale menar att solens energi är närmast oändlig - det är vår förmåga att fånga in och lagra som behöver utvecklas än mer.

Det finns en spricka i allt, där kommer ljuset in. Kanske blev Corona-pandemins effekter det som fick betongen att spricka på riktigt. Det ljus som nu lyser in är tillräckligt starkt för att snart kunna spräcka hela fossilbetongen - frågan är inte längre om, utan när det kommer hända.