Månadens trendrapport: Utelivet och turismen 2021

2021 ser ut att bli ett år där vi är fortsatt fokuserade på nära upplevelser, gärna utomhus, ensamma eller ihop med andra. Med pandemin fortfarande högst aktuell håller vi oss gärna i bekanta områden. Med hjälp av kreativa arrangörer kan det desutom bli riktigt spännande. Här är årets första trendspaning, på området uteliv och turism 2021.