Så lever du regenerativt

Att leva regenerativt är mer än bara att odla enligt vissa principer. Det kan handla om att ge plats för andra saker att växa, att vårda relationer och tid samt att fokusera på lösningar. Här är några synsätt att ta med sig.
Dela artikeln

Ät mat som återskapar jorden

Blåbär, hallon och svamp är exempel perenna växter som förutom minimal eller ingen skötsel dessutom återuppbygger stamcellerna i kroppen.

Låt det levande ta plats

Gör din trädgård eller ditt närområde till ett område där växter och djur av olika slag trivs och frodas. Ha en kompost för att göra egen näringsrik jord att odla med och använd gräsklipp och urin som gödning.

Tänk på tiden

Sakta ner takten i ditt liv för att få tid att läka dig själv och aktivt fundera över dina val. Det krävs också tid för kreativitet och för lek, som kan ersätta nöjeskonsumtion och motarbeta psykisk ohälsa.

Regenerativa relationer

Arbeta med din självmedkänsla och medkänsla för andra, vårda och ta hand om relationer. Istället för att dränera din egen energi och andras så kan du istället ge energi och få tillbaka.

Holistiskt synsätt

Skaffa ett helhetstänk kring ditt liv, din riktning och dina vägval. Vad är bra val på sikt, hur gynnar/ missgynnar dina val dina relationer, din hälsa och livslust? Är det val som är bygger upp eller bryter ner?

Fokusera på det lösningsorienterade

Kom ihåg att du lever i en komplex värld med komplexa system, stor diversitet och många olika erfarenheter. Det gäller att vara adaptiv, flexibel och öppen för förändringar.

Förstå hur saker hänger ihop

Klimatförändringar, fattigdom, brist på jämställdhet och jämlikhet, förlust av biologisk mångfald, korruption, våld. Allt hänger ihop och fundera på hur du bäst kan bidra utifrån dina erfarenheter och kompetenser.

Arbeta lokalt, tänk globalt

Agera i ditt lokalsamhälle för att bidra till att det frodas. Engagera dig i lokala frågor och för samhörighet och inklusion.

Lev i enlighet med dina värderingar

Minska på överkonsumtion, respektera luften, andra människor och naturen genom att välja cykel och kolletivtrafik till transporter.