Månadens trendrapport: Den nya minimalismen

Sedan minimalismen erövrade världens hipsters och många miljömedvetna såg det som en väg till ett bättre liv i materialismens skugga, har den fortsatt att utvecklas och växa. Idag med större acceptans hos en bredare grupp och med filialer i olika områden. Minimalismen är här för att stanna.