"Sverige missar chans till klimatomställning"

Sveriges regering har inte tagit chansen att använda det möjlighetsfönster som pandemin öppnat till klimatomställning. Det menar Klimatpolitiska rådet som under torsdagen lanserade sin rapport och får stöd av bland annat Naturskyddsföreningen i sin kritik.
Dela artikeln

– Det är lite som att läsa en deckare, där Johan Kuylenstierna och Cecilia Hermansson är Lisbeth Salander, säger ekonomen Klas Eklund som kommentar på Klimatpolitiska rådets nya rapport, när den lanserades under torsdagsförmiddagen.

Under 2020 dominerades Sveriges politik av pandemin och vi kunde se stora tillfälliga utsläppsminskningar kopplat till just pandemins restriktioner. Samtidigt har detta lett inte lett till en tillräckligt god klimateffekt. Det behövs ännu större krafttag menar klimatpolitiska rådet vars utvärdering beskriver att regeringen har missat chansen till ordentlig omställning i pandemins kölvatten. På EU-nivå finns stora satsningar på en grön omställning kopplat till kris- och återhämtningspolitiken efter Corona, men detta ser vi inte i Sverige lika tydligt, menar Johan Kuylenstierna.

Därutöver behöver den klimatpolitiska handlingsplanen och klimatkollegiets roll stärkas och knytas starkare till regeringens arbete med att nå klimatmålen, säger rapporten.

En konkret punkt är att det kommer finnas en stor kompetensbrist på bland annat ingenjörer och montörer, vilket politikerna borde satsa på.
– Det behövs ett kunskapslyft för klimatet, menar Kuylenstierna.

Klas Eklund, inbjuden att kommentera rapporten vid lanseringen, håller med i de olika punkterna. Han menar att vi globalt har nått en "tipping point" för klimatomställningen, USA och Kina är nu med på båten tillsammans med ett ras i oljepriserna. Detta gör det politiskt möjligt att lägga fram fler förslag på åtgärder.

Även Naturskyddsföreningen hakar på Klimatpolitiska rådets kritik mot regeringens missade chans att koppla åtgärdspolitiken till klimatomställningen.

– Det är oerhört synd att regeringen hittills inte tagit denna chans att ställa om till ett fossilfritt välfärdsland, trots att det faktiskt är regeringens egen vision. Nu måste regeringen styra om politiken så att klimatmålen kan nås, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om netto noll utsläpp år 2045. I deras rapport om regeringens klimatpolitik 2020 så ingår flera rekommendationer, bland annat en om att knyta klimatfrågan till det finanspolitiska ramverket samt till investeringar och att stötta beteendeförändringar som möjliggör för oss att nå klimatmålen.

Naturskyddsföreningen ser positivt på rådets rekommendation att all politik måste utgå från klimatmålen och att finanspolitiken också är en del av detta.

– Vi ser mycket positivt på att rådet betonar att det finns ett mycket större utrymme att använda det finanspolitiska ramverket för att nå våra klimatmål, säger Johanna Sandahl.