Ökat djurskydd och ekologisk balans förebygger nya pandemier

ANALYS. Trots ett år av pandemi med lockdowns, sjukdom, död, konkurser, ökad arbetslöshet och sociala klyftor, fattigdom och överansträngd sjukvård, så diskuterar vi knappt hur vi kan undvika liknande pandemier framöver. Det hoppfulla är att de insatser som behövs samtidigt löser många andra miljöproblem.
Dela artikeln

Det har gått omkring ett år av Corona-livet nu. Pandemin tycks inte ha något slut. Vaccinationerna är i full gång, men det varnas för mutationer som inte vaccinet biter på och experter lyfter upp att ännu värre nya pandemier väntar runt hörnet. Forskare i Kina säger att det finns 5000 varianter av fladdermusburna coronavirus och amerikanska forskare hävdar att det finns tusentals virus med potential att skapa pandemier. Många av de pandemier vi sett de senare åren har koppling till dålig hantering av djur på marknader eller att vi människor vistats för nära vilda djur.

För att minska risken för stora pandemier krävs att vi ändrar vår livsstil och vårt förhållande till djur och natur radikalt, menar flera experter. Det som är hoppingivande är att de åtgärder som krävs i stort sett går i linje med åtgärder som krävs för att minska förlusten av biologisk mångfald och skador från klimatförändringarna.

Överkonsumtion av naturresurser, ansträngda ekosystem och en ökande befolkning, menar Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala Universitet (och många med honom), vara en orsak till allt fler och större virusutbrott. Vi lever allt närmare olika djurarter, vilket ökar risken. I boken Pandemi skriver Björn Olsen att vi inte vågar närma oss kärnfrågan: människans expansion över våra breddar.

Även flera miljöorganisationer lyfter problemet med människans expansion, som en bakgrund till pandemier. ”Vi tvingar djur från deras naturliga habitat och de söker sig till områden bebodda av människor och boskap. De riskerar smitta som snabbt kan spridas på grund av människors resande. Hur vi transporterar levande boskapsdjur, foder och andra varor kors och tvärs över planeten påverkar också virusspridningen", säger Sandra Lamborn på Greenpeace till tidningen Läget. Även klimatförändringarna gör att virusen sprids allt mer.

Trots att det inte är några nyheter att pandemier uppstår och blir allt fler på grund av ovanstående orsaker, så är temat ändå nästan obefintligt i samhällsdebatten. Det pratas om vaccineringar, om bristande sjukvård och strategier för att hantera pågående pandemi, men det som verkligen skulle göra skillnad på sikt, lyser med sin frånvaro.

Vad behövs då för att möta det här? ”Ökad identifiering och övervakning av virus som börjar bete sig annorlunda. Liksom bättre beredskap och utrustning i vård och omsorg”, säger Björn Olsen i en artikel på Uppsala Universitets hemsida. Samt även mer långsiktiga strategier kring hur vi hanterar vårt samhälle.

"Kanske är det dags att ge rewildening-rörelsen den cred den förtjänar?"

Vi skulle behöva en pandemistrategi på EU-nivå om arbetar förebyggande mot pandemier. Globala minimistandarder för djurskydd och djurvälfärd som inkluderar transporter, slakt och försäljning av alla typer av djur, minskad antibiotikaanvändning (för att förebygga antibiotikaresistens) och ett arbete med att behålla och skapa fler skyddade naturområden i världen där djur kan leva i fred och inte alltför nära människan, behövs. Vi behöver också ställa krav på länder som missköter djurhanteringen och införa handelssanktioner mot de som inte efterlever det. Vi har sett tillräckligt många dokumentärer och bilder från grym och icke-hållbar djurhantering. Dessutom skulle vi kunna rikta biståndspengar till projekt som handlar om att förhindra tjuvjakt och att hålla djur i ohållbart fångenskap. Kanske är det dags att ge rewildening-rörelsen den cred och stöd den förtjänar? Alla dessa frågor hänger ihop och handlar om ett hållbarhetstänk kring hur människor, natur och djur ska kunna leva i ett bra samspel för att både klara av och minska klimatförändringar, minska miljöförstörelse samt undvika katastrofala pandemier och andra sjukdomar.

Vad kan vi själva göra här och nu då? Jo, vi behöver arbeta för en minskad och mer lokal köttkonsumtion och en mer närodlad tallriksmodell generellt. Vi behöver minska den ohållbara handeln med djur och därför på allvar se över våra vanor. Vi bör inte tillåta import av kött från länder som Kina, som nu förelsås bli tillåtet. Dessutom behöver vi givetvis mer resurser till sjukvård och förebyggande sjukvård, där vi stärker människors hälsa och möjligheter att möta virus och andra sjukdomar i framtiden. En mer hållbar förvaltning av vår gemensamma framtid helt enkelt.