Månadens trendspaning: Biologisk mångfald vinner mark

Biodiversitetsindex, prisade organisationer, lyckade kampanjer och en egen dag - intresset för biologisk mångfald ökar. Men ökningen är långt ifrån tillräcklig, även om det nu kommer allt fler initiativ som har möjlighet till att skapa en storskalig förändring.