Datacenters värme kan driva växthus

Fler företag ser fördelar i att samarbeta kring gemensamma resurser. När allt fler datacenter byggs finner fler potential i att använda överskottsvärmen till en annan verksamhet. Ett sådant forskningsprojekt pågår just nu vid Luleås Tekniska Universitet kring hur datacenter och växthus kan leva i symbios.