Panta muggen

Kan vi öka människors intresse för att återvinna om vi inför pant på engångsprodukter? Just nu pågår ett projekt i Örnsköldsvik där caféer påfört två kronors pant på take-away muggar. En pant som du sedan får tillbaka om du återvinner muggen.
Dela artikeln

Under sommarmånaderna får Örnsköldsviks cafébesökare betala extra för sin take-away latte, allt för att öka graden av återvinning i kommunen. Projektet som är ett samarbete mellan Örnsköldsviks kommun och appen Bower är en fortsättning på ett tidigare projekt som undersökte vad som skulle krävas för att människor skulle öka sin källsortering i offentliga miljöer.

– Vi såg bland annat att möjligheten till pant skulle kunna vara ett bra incitament, så vi ville gå vidare med det. Men även närhet till källsorteringsstationer och tydlig information var viktigt. Därför har vi arbetat även med det, säger projektledare Maria Edblad på MoRe, ett dotterbolag till forskningsinstitutet RISE.

När kunden har druckit upp och vill panta muggen så finns flera alternativ. Antingen pantar man i en källsorteringsstation i stan, i någon hos av FTI:s alla återvinningsstationer eller hemma i sin egen förpackningsinsamling. En QR-kod skannas och kunden får tillbaka sina två kronor till appen.

– Något vi har märkt är att många tar med sin mugg hem och sorterar den hemma, kanske har det göra med att det tar tid att dricka upp eller att man inte orkar leta efter en källsorteringsstation inne i stan.

Maria Edblad är projektledare för projetet Panta på stan

Efter att projektet bara har pågått i några veckor är det svårt att utläsa några tydliga resultat, men hittills återvinner ungefär 10 procent sina muggar, en andel som ökar hela tiden. Att förändra beteenden tar tid och egentligen behöver man hålla på ännu längre än bara tre månader.

– Man skulle kunna inför pant på alla typer av engångsförpackningar. Vi valde att begränsa oss i början, men det finns egentligen inga hinder. Vi hoppas på en fortsättning, men vi är inte klara med vilken form. Det måste bli ett fungerande system, så vi behöver titta på vilka förbättringar som behöver komma till. Hur når man de som inte har en smartphone eller som inte kan eller vill ladda ner en app exempelvis.

Maria är intresserad av hur kundresan ser ut, från att man köper sin dryck till att man pantar den. Vilken väg går man och varför? Kommer det se annorlunda ut vid fint väder när människor sitter kvar i stan och dricker upp?

Maria tror att pantsystem för fler produkter är en bra väg framåt, men att tillgängligheten till källsorteringsstationer är lika viktig - att man har nära till att källsortera. Panten kanske gör det lilla extra, för att få en att gå de extra metrarna.

Det finns också en liten annan oväntad tvist på projektet. Det är att caféerna, vilka drabbats hårt av pandemin, uppmärksammas. Enligt Maria har cafémedarbetarna varit bra på att prata om projektet och är glada över att de uppmärksammas.

– De ser förbrukningen av förpackningar dagligen och många har dåligt samvete. Detta blir en kul och viktig grej för dem.

! Den här texten publiceras även på Civic Tech Swedens Medium-sida. Civic Tech Sweden är ett nätverk för samhällsnyttiga tech-lösningar som undertecknad även skriver artiklar för.