"Delningstjänsterna behöver utformas för blyga och lata"

ANALYS. Att låna eller hyra något kan vara krångligt, svårt, pinsamt, ibland till och med skamfyllt. Delningsföretagen behöver göra smidigare tjänster som ger mer bekvämlighet än att äga. Som tur är finns några som har fattat grejen.
Dela artikeln

Det bör finnas fler prylar som vi kan dela. Men det är detaljerna som avgör om delandet leder till en upplevd förbättring än att äga själv. Detaljer som alla aktörer inom delningsekonomin behöver fokusera på om vi ska kunna få de hållbarhetsvinster som det innebär att dela på mer. För att hållbara tjänster ska bli det naturliga valet för flertalet behöver de överträffa sina mindre hållbara motsvarigheter.

Ett traditionellt exempel är tvättstugan, där de boende i lägenheter delar på tvättmaskiner och torktumlare istället för att äga egna. Tvättstugan kan vara en plats för både konflikt och samvaro mellan grannar, men det är oftast bekvämare att tvätta innanför hemmets egna väggar. Med en tvättstuga blir det nästan alltid billigare, eftersom maskinen slipper köpas/hyras och elräkningen istället skickas till fastighetsägaren, men den som har råd väljer ändå oftast det bekvämare alternativet.

"Många verkar beredda att betala mycket pengar för friheten"

Liknande utmaningar har bildelningsbranschen. Så länge du inte bilpendlar till jobbet varje dag är det nästan alltid billigare i längden att hyra bil via en bilpool än att äga en bil. Men här kommer bekvämligheten och friheten in i bilden. Avståndet till bilpoolen är förstås avgörande, men många verkar också vara beredda att betala mycket pengar för friheten att veta att bilen finns där tillgänglig när helst man behagar sticka iväg.

När det kommer till att låna eller hyra något av grannen så drar sig många för det. En hord av känslor ställer till det för de flesta. Det uppelvs vara krångligt, svårt, pinsamt, ibland till och med skamfyllt att fråga om att få låna något. Och så ska tider för överlämning stämma överens med grannens och dina behov. Meckigt.

En aktör som förstått vikten av dessa detaljer är bildelningsaktören Heap Carsharing (tidigare Ciao ciao). Genom deras app kan du inte bara boka utan även låsa upp privatpersoners bilar. Man slipper alltså den småkrångliga sociala dimensionen av att bestämma träff via meddelanden för nyckelöverlämning. Alla funderingar kring hänsynstaganden till en annan människas tider och normer försvinner och därmed sänks tröskeln markant till att kunna hyra en privatpersons bil. Den neutrala mellanhanden förser kunden med trygghet och smidighet i tjänsten. Försäkrat och klart.

"Tjänsterna behöver anpassas till våra mänskliga nycker"

Liknande lösningar bör till för att fler ting ska kunna delas. Tjänsterna behöver anpassas till våra mänskliga nycker för att vara framgångsfulla, hur lättjefulla och socialt fega vi än må verka. Kanske skulle fler bostadsområden kunna ha motsvarande digitalt låsbara Instaboxar där privatpersoner kan lämna prylar som ska lånas eller hyras ut för en smidigare överlämning. Både hyrare och uthyrare kan då låsa upp med kod eller app utan att behöva avstämma tid.

Alltså för mesta möjliga framgång och hållbarhet: Låt lättjan och blygheten vägleda när du utformar en delningstjänst!