En annan framtid

Det är dags att ställa om. Kanske finns det aldrig en perfekt tid att börja, eller för att göra de där stora satsningarna. Kanske är just nu alltid den perfekta tidpunkten?
Dela artikeln

Corona-krisen har påmint oss om våra samhällens sårbarhet och vårt behov av att bygga upp ett mer mot- ståndskraftigt samhälle som klarar kriser bättre, såväl lokalt som internationellt. Vi behöver en högre grad av självförsörjning inom länderna, fler småbönder och mer kompetens kring hur vi ska klimatanpassa samhället inför ändrade väderförhållanden med skyfall, stormar, höjda vattennivåer och torka.

En annan sak vi lärt oss är behovet av välfungerande internationellt samarbete och överenskommelser. Det spelar ingen roll vad ett land gör om resten av världen struntar i att ta ansvar. Utsläpp och virus bryr sig inte om nationsgränser. Om vi minskar utsläppen på ett ställe och flyttar dem någon annanstans har det ingen effekt. Om vi utrotar ett virus i ett land men inte i ett annat dröjer det inte länge innan det får fart igen. Det krävs samarbete. Parisavtalet och andra liknande överenskommelser är oerhört viktiga för att ta oss framåt gemensamt. Det ger tydliga riktlinjer för hur vi tillsammans ska förvalta det viktigaste vi har, vår gemensamma planet.

"Vi behöver förstå att vi är beroende av naturen, ha ett aktivt hopp inför framtiden och stärka lokalsamhället"

Nu behöver vi ta stora steg framåt. Vi behöver ta med oss gammal kunskap kring resurshantering, självhushållning och krismedvetenhet och föra samman den med ny teknik, innovationer och nya idéer. Vi behöver förstå att vi är beroende av naturen, ha ett aktivt hopp inför framtiden och stärka lokalsamhället utan att förlora det internationella samarbetet. Tänka globalt men agera lokalt, som det gamla uttrycket säger.

Hur lever man ett framtidsvänligt liv?

  • Fundera på vad ett gott liv innebär för dig. Är det att arbeta mycket, shoppa och flyga på weekendresor? Eller handlar det mer om relationer och naturupplevelser? Stämmer dina värde- ringar ihop med livet du lever idag?

  • Vad är bra för dig och hur kan du göra livet bättre också för andra? Att tänka in andra människor skapar bättre beslut och gör det troligt att du lyckas bättre med att uppnå målen.

  • Ställ om dina slentrianmässiga shoppingmönster till att gå mer mot upplevelser och tjänstekonsumtion såsom att gå på konsert eller teater.

  • Utveckla dig själv genom att gå i terapi, gå en kurs eller sjung i kör. Allt detta bidrar till högre välbefinnande och det har dess- utom bestående effekter.

  • Att leva i enlighet med sina värderingar gör också att man mår psykiskt bättre.

  • Sätt upp realistiska mål. Ingen är perfekt och det är omöjligt att leva 100 % hållbart.

  • Sök dig till grupper där annat än prylar och materiella ägodelar har status. Till exempel inom den politiska sfären och i kultur- och föreningslivet. Eller gå en kurs!

  • Ha kul, skratta och slappna av. Om du ska orka på sikt är det viktigt att det är lustfyllt.​

​Denna text är ett utdrag av boken En annan framtid - Magnus Carlsons hållbarhetsresa, skriven av Magnus Carlson och Caminos egen Johanna Stål. Boken gavs ut på Forum hösten 2020 och går att beställa.

Läs mer