Camino medverkar i Framtidens kvarter

Nu har arbetet dragit igång med att göra kvarteret Västerbro i Borås till ett internationellt föredöme för innovativ stadsutveckling med fokus på hållbar livsstil. Caminos Johanna Stål medverkar i projektet Framtidens kvarter och leder ett team som ska hitta lösningar på boenden som uppmuntrar och underlättar en mer cirkulär och hållbar livsstil.
Dela artikeln

Projektet Framtidens kvarter är en uppföljning på Kvarterets konsumtion som genomfördes 2020. Även där medverkade Johanna Stål och en del av av de koncept som de utvecklades kommer utvecklas i Framtidens kvarter.

– Sverige är ett föredöme för hållbar utveckling, internationellt sett. Men vi lever som att vi har fyra planeter. För att ändra på det behöver vi ställa om till en mer hållbar livsstil och minskad resursförbrukning, förklarar Sarah Norving, delprojektledare för Framtidens kvarter vid Science Park Borås.

Projektet är initierat av Science Park Borås, vid Högskolan i Borås, Riksbyggen och Bostäder i Borås. Tre huvudsakliga teman kommer att vara fokus i projektet: Byggnader för cirkulära flöden, cirkulära erbjudanden och cirkulära boenden och arbetsplatser.

Utifrån dessa teman ska projektet undersöka hur framtidens boende, verksamhetslokaler, affärserbjudanden och kvartersupplevelser kan utformas, byggas och implementeras i ett kvarter under utveckling.

– Eftersom projektet är så starkt förankrat i planeringen och utformningen av kvarteret Västerbro kan vi i ett tidigt skede planera för att minimera klimatpåverkan i utformning, uppbyggnad och drift. Men framför allt vill vi bygga in smidiga, tillgängliga och cirkulära lösningar för tjänster och handel och boende, för en mer hållbar livsstil och med minskad nykonsumtion som följd. Det vi lär oss ska vi sedan kanalisera ut regionalt och nationellt, säger Sarah Norving.

Läs mer: