Var är klimatet bokmässan?

Årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg bjöd på få överraskningar. Det mest överraskande var avsaknaden av miljö- och klimat i såväl scenprogram som montrar.
Dela artikeln

RECENSION Bok- och biblioteksmässan i Göteborg är ett unikt tillfälle för såväl människor i branschen och allmänhet att mötas kring den fantastiska litteraturen. Här diskuteras samtidsaktuella frågor såsom brottslighet, sexlösa män, krig, missbruk, pedagogik och demokrati. Men något som nästan helt saknas är vår tids stora ödesfråga: klimat- och miljökrisen. Förra årets välbesökta och populära Klimatscen, som väl hade kunnat bli permanent, har ersatts med en hippt inredd Staden-scen med byggställningar för att illustrera dagens Göteborg. I det tjocka seminarieprogrammet och det lika tjocka scenprogrammet finns det ytterst få programpunkter som tar upp miljö, klimat, ekosystem och planetens överlevnad. Det är liksom kusligt tyst.

På övervåningen, undangömt på det glest besökta Internationella torget, står Climate Live, som 2022 ansvarade för Klimatscenen. I år har de en liten plankverkstad och någon enstaka programpunkt. Bland de övriga utställarna lyser klimatet och andra miljöfrågor med sin frånvaro. En föreläsning om trädens funktion i staden på Forskartorget är ett undantag, liksom några fina samtal på Svenska Kyrkans scen Se människan samt arrangemangen på Grön Scen* som tar upp såväl odling för själhushållning som aktivism och energigemenskaper. Den är dock undangömd och sparsamt besökt.

Trots att det ges ut en hel del fina böcker på natur- och miljötemat så lyfts de varken fram i montrar eller scenprogram. Bokförlaget Natur & kultur har några riktigt intressanta böcker på naturtema i sin monter, bland annat böckerna Bevingade vänner, Under olivträdet och När almen tystnar. Seminarier kring dem hade varit spännande. Jens Assur är aktuell med en fin fotobok från naturen i Jämtland, dit han och han familj flyttat för att ha närmare till naturen. Han berättar fint om relationen till naturen på Se människan-scenen. Temat desinformation, faktaresistens och klimatförnekelse borde vara akut intressant för skolor och allmänheten, men förekommer också väldigt maginellt.

Trots allt är bokmässan en härlig plats och litteraturen är en viktig grundbult i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Men till nästa år är vi många som hoppas att den levererar lite mer på miljöfronten.

( Skribenten jävig för arrangemangen på Grön Scen då hon även arbetar för arrangören Studiefrämjandet)