Naturbaserade lösningar är framtiden

I enlighet med EU:s klimatlag kommer EU-kommisionen föreslå ett mål som handlar om att vi måste sänka våra koldioxidutsläpp med 90 procent till år 2040. För att det ska kunna vara rimligt att uppnå räcker inte fossilfri teknik, vi behöver ta hjälp av naturens sinnrika egna lösningar för att sänka utsläppen rejält.
Dela artikeln

Naturbaserade lösningar har seglat upp som ett område med stort potential för att dämpa klimatförändringarna och även dess effekter. Till skillnad mot tekniska lösningar, som ofta kräver mycket naturresurser för att bygga upp och dessutom har många negativa bieffekter, löser ofta naturbaserade lösningar flera problem på en gång. Ett exempel är regenerativ odling med betande djur. Det skapar inte bara ett öppet landskap som gynnar biologisk mångfald, utan bidrar också till friskare och mer mullhaltiga jordar genom djurens avföring. Det binder också mer kol i jorden eftersom djuren äter gräs eller klöver, som då måste växa upp på nytt och därmed binda mer kol.

Rewilding eller återvildning, som jag skrivit om många gånger förut, innebär också många positiva effekter. Återställda våtmarker skyddar mot översvämningar vid skyfall, behåller vatten vid torka, lagrar enorma mängder kol i marken, är ett paradis för biologisk mångfald och är dessutom trevliga rekreationsområden med ofta fina miljöer. Frigående vilda djur i skogen, såsom visenter, men även älg och andra klövdjur, äter sly vilket naturligt gallrar skogen, men deras avföring ger även näring till skogarna. Att låta gamla skogar stå kvar och kanske utöka deras områden, innebär stora fördelar för kolbindning, då vilda boreala skogar binder enorma mängder kol, till skilland från trädplantager med unga träd. De varierande skogarna med olika arter är också tåligare mot skogsbränder, står emot angrepp från skadedjur bättre och har en större biologisk mångfald.

Resiliens skapas när vi har en stak natur med en myriad av arter, som både kan bidra till ett levande ekosystem i sig, men som dessutom kan vara en källa till näring för människor. Skogsträdgårdar, där man odlar i samklang med naturen och skogen, kan ge skördar av allt från olika nötter, frukter, bär och andra perenna växter. En plöjningsfri och grävfri odling kräver mindre mankraft och skapar friskare skördar. En mer vildväxande trädgård är något för den late, men också ett paradis för olika arter. Ibland är det bästa helt enkelt att låta naturen göra sitt jobb och ta ett steg tillbaka för att se på.