Fyra ord på R som förändrar världen

TRENDSPANING Det finns några saker som är viktigare att göra än andra när det kommer till att skapa en värld där klimatförändringarna bromsas och den biologiska mångfalden frodas. Jag har valt att kalla detför "4 R och ett S", som en grov sammanfattning av några av de positiva trender jag ser just nu drar utvecklingen framåt.