Bara prenumeranter kan läsa denna artikel.Så kommer vi åt nånannanismen

”Det är viktigt att vi ställer om till mer hållbara transporter, men JAG tänker inte förändra mig”. Så kan man sammanfatta inställningen hos många västsvenskar till att ändra sina resevanor. Och de flesta överskattar sin egen miljövänlighet visar ny forskning. Normförändrande information och starkare styrmedel behövs, menar flera experter.

Hälsoeffekter av gig-ekonomi?

För många innebär gig-ekonomin en möjlighet att själv ordna sitt arbetsliv så att det passar en själv och att kunna tack nej till uppdrag. Men det finns också hälsomässiga risker, inte minst stressrelaterade sådana med detta "nya" arbetssätt.