Stimulanser som knappt kittlar

ANALYS. Hur får vi fler att konsumera mer hållbart? Inom politiken är det framförallt ekonomiska styrmedel och lagar som finns i verktygslådan och nu lägger regeringen två nya sådana förslag på bordet. Frågan är hur mycket de biter på svenskarnas konsumtionsvanor?