"Högernationella medier bakom växande klimatförnekelse"

ESSÄ. Framväxten av högernationella medier har lett till att ideologisk klimatförnekelse har växt i Sverige. Det menar forskaren Martin Hultman vars tvärvetenskapliga forskargrupp har tagit sig an ämnet. Konspirationsteorier och drevliknande förlöjliganden är dessa nya mediers arbetsmetod.