Camino medverkar i Framtidens kvarter

Nu har arbetet dragit igång med att göra kvarteret Västerbro i Borås till ett internationellt föredöme för innovativ stadsutveckling med fokus på hållbar livsstil. Caminos Johanna Stål medverkar i projektet Framtidens kvarter och leder ett team som ska hitta lösningar på boenden som uppmuntrar och underlättar en mer cirkulär och hållbar livsstil.

10 likheter mellan en miljonär och en miljövän

Den största likheten mellan många miljonärer och någon som lever miljövänligt är att de har förstått att det inte bara är inkomsterna som spelar roll utan även utgifterna. Men det handlar också om att ha en filosofi där idéer, nöjdhet och givmildhet är vägen till lycka snarare än konsumtion.