"Mannen gräver sin egen grav"

KRÖNIKA"Mannen behöver utforska och hitta andra sidor av manligheten än de traditionella och destruktiva. Ingen lovar att det blir enkelt, men i slutändan innebär det en vinst för den egna hälsan, livskvalitén, framtidsmöjligheterna och kanske viktigast av allt: det är det bästa du kan ge dina nära"