Det vilda är på uppgång i litteraturen

Vår längtan ut i naturen tar sig uttryck i litteraturen. Det senaste årets utgivning innehåller flera romaner som utseplar sig i den vilda och lite råa naturen. Är det vilda det nya gröna?