Det vilda är på uppgång i litteraturen

Vår längtan ut i naturen tar sig uttryck i litteraturen. Det senaste årets utgivning innehåller flera romaner som utseplar sig i den vilda och lite råa naturen. Är det vilda det nya gröna?

Höjdpunkter på årets bokmässa

Ett huvudtema för Bokmässan i Göteborg 2022 var klimatkrisen, något som knappt syntes på mässan med en scen väld dold bakom några plakat och buskar. När årets bokmässa nu är nedpackad summerar Johanna Stål höjdpunkterna på hållbarhetsområdet.