Pandemin stärker lokalsamhällets cirkulära flöden

KRÖNIKA. Under 2020 slog jag rekord i sålda saker på den lokala köp- och säljsidan. För den hemmaarbetande medelklassen har den lokala cirkulära ekonomin fått ett uppsving, och kanske har det gett en försmak på hur vårt samhälle kan komma att bli när resurserna blir mer knappa.

Så lever du regenerativt

Att leva regenerativt är mer än bara att odla enligt vissa principer. Det kan handla om att ge plats för andra saker att växa, att vårda relationer och tid samt att fokusera på lösningar. Här är några synsätt att ta med sig.