Pandemin stärker lokalsamhällets cirkulära flöden

KRÖNIKA. Under 2020 slog jag rekord i sålda saker på den lokala köp- och säljsidan. För den hemmaarbetande medelklassen har den lokala cirkulära ekonomin fått ett uppsving, och kanske har det gett en försmak på hur vårt samhälle kan komma att bli när resurserna blir mer knappa.