Datacenters värme kan driva växthus

Fler företag ser fördelar i att samarbeta kring gemensamma resurser. När allt fler datacenter byggs finner fler potential i att använda överskottsvärmen till en annan verksamhet. Ett sådant forskningsprojekt pågår just nu vid Luleås Tekniska Universitet kring hur datacenter och växthus kan leva i symbios.

Appen som lockar barn ut i naturen

Anna-Karin Bergkvist och Daniel Eriksson har inspirerats av det populära spelet Pokémon Go men tagit utomhusupplevelsen ett steg längre - deras app tar med användarna ut i naturen. Dessutom kan det hjälpa forskare och naturvårdare i sitt arbete.