Är du orolig för att barnen får i sig farliga kemikalier?