Bostadsbolaget

Med välskötta hus kan vi erbjuda bra bostäder till göteborgarna. Det har vi gjort sedan starten 1945 då den stora utmaningen var att bygga bort trångboddhet och osunda miljöer.
Men vi stannar inte vid det. Vi arbetar med hela boendemiljön eftersom vi vet att bra bostadsområden ger människor möjlighet att växa och må bra. I samverkan med de boende bedriver vi utvecklingsarbete för att både bostäder och bostadsområden ska vara attraktiva. Oavsett var de ligger.