By Dem

By Dem är ett produktionsföretag som erbjuder hållbar, transparent och rättvis produktion av textila produkter och papper. Förutom en egen kollektion tillhandahåller de även produktutveckling både i material, konstruktion, produktion, design och koncept.