Folksam

Folksam är ett kundägt bolag. Det betyder att företaget ägs av kunderna och att vinsten inte går till aktieägare utan stannar hos delägarna. Allt Folksam gör styrs av företagets kärnvärden: att vara personliga, engagerade och ansvarstagande.