Friendly Brains

Med kunskap och erfarenhet inom friskvård, hälsa och omsorg vill friendly brains förbättra den psykosociala arbetsmiljön hos företag, organisationer och myndigheter. Bolaget drivs av Mattias Thegel och Nina Nilsson, båda med lång erfarenhet inom friskvård på arbetsplatsen. Arbetsmodellen baseras på delaktighet i personens förändringsarbete inom kosthållning och motion, nulägesanalys samt uppsatta mål och delmål.