Konsumentföreningen Stockholm

Föreningen verkar för ett hållbart- och hälsosamt samhälle för både människa och miljö. En av våra huvudfrågor är att minska matsvinnet. Vi har två skolmaterial i ämnet, ett riktat till förskolan med Kapten Reko och ett till elever i årskurs 4-9, Släng inte maten. Vi producerar även podden Minna & Louise, som tar upp frågor från lyssnarna om barn 0-18 år och ämnen som rör hälsa och hållbarhet. Föreningen, som har över 800 000 medlemmar, är en av cirka 30 konsumentföreningar i Sverige. Medlem är du som har ett Coop-kort och bor i Stockholm.