Konsumentföreningen Stockholm

En av föreningens uppgifter är att driva konsument- och miljöfrågor. De senaste åren har föreningen drivit en lyckad "Släng inte maten-kampanj" som bland annat resulterat i en sajt: slangintematen.se och ett skolmaterial. Föreningen har även tagit fram två användbara appar för smartphones, en märkesguide och en tillsatsapp. Föreningen, som har över 650 000 medlemmar, är en av cirka 40 konsumentföreningar i Sverige. Medlem är du som har Medmera-kort och bor i Stockholm.