KRAV

KRAV strävar mot en hållbar livsmedelsproduktion. Grunden är ekologisk produktion utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Men KRAV-märket innehåller mer än det, bland annat strängare regler för djuromsorg, tillsatser, klimatsmart mat och socialt ansvar. Du får mer med KRAV!