Movebybike

Välkommen till Sveriges grönaste åkeri. Movebybike erbjuder miljövänliga, billiga och citysmarta transporter med cykel och vagn inom Malmö, Lund, Örebro, Stockholm och Köpenhamn. De transporterar och flyttar med cykel och släp upp till 300kg/3m³ per lass.