Fairtrade

Utbudet och försäljningen av Fairtrade-märkta produkter ökar stadigt, både i Sverige och internationellt, i takt med att allt fler konsumenter vill göra skillnad genom sina dagliga konsumtionsval. När du väljer Fairtrade-märkta produkter skapar du förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.