Sustopia

Sustopia är ett forum för resiliens och hållbar stadsutveckling. Vi uppmuntrar tekniska lösningar men tror inte att high-tech kommer att rädda världen. Vi behöver hitta nya vägar och skapa resilienta samhällen. Med inspiration från omställningsrörelsen och permakultur erbjuder Sustopia föredrag, workshops, stadsvandringar och utbildningar. Här publiceras också artiklar om sådant som sker inom området.