Sveriges ekokommuner

Sveriges Ekokommuner arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara. Det är en ideell förening som bildades 1995 och består för närvarande av 89 av Sveriges 290 kommuner. Inom föreningen utbyter både politiker och tjänstemän erfarenheter och lär av varandras goda exempel.