We effect

We effect (f.d Kooperation Utan Gränser) är en biståndsorganisation som hjälper fattiga att själva ta sig ur fattigdomen. I fler än tjugo länder ger de människor verktyg att skapa sig ett bättre liv genom studiecirklar, mikrofinans-projekt och kooperativt samarbete. "Hjälp till självhjälp" är ledstjärnan i organisationens bistånd.